Uusia graduja siirtymistä (JYU)

Jyväskylän yliopistolla on käynnissä hankkeita, joissa tutkitaan siirtymiä varhaiskasvatukseen ja varhaiskasvatuksen aikana. (Lisätietoa). Aineistoa on analysoitu graduissa muun muassa kasvatusyhteistyön rakentumisen, luottamuksen ja lasten vertaissuhteiden näkökulmasta, sekä keskustelupalstoja ja kuntien verkkosivujen viestintää tutkimalla:

Tuikka, M. (2018). Varhaiskasvatuksen aloittavan lapsen ja kasvattajien välinen vuorovaikutus: vuorovaikutusaloitteet ja niihin vastaaminen. Pro Gradu, Jyväskylän yliopisto, varhaiskasvatus. Saatavilla http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201812115053

Laitinen, M. & Markkanen, I. (2018) “Tervetuloa varhaiskasvatukseen” : varhaiskasvatuksen aloituksen informaatio ja viestintä kuntien verkkosivuilla. Pro gradu, Jyväskylän yliopisto, varhaiskasvatuks. Saatavilla https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59360

Toivonen, S. (2017). Kasvatusyhteistyön rakentuminen pienen lapsen varhaiskasvatuksen aloituksessa: tapaustutkimus. Pro gradu, Jyväskylän yliopisto, varhaiskasvatus. Saatavilla https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/56969

Laaksonen, K. (2017). Vanhemman ja kasvattajan luottamuksen rakentuminen varhaiskasvatuksen aloituksessa. Pro gradu, Jyväskylän yliopisto, varhaiskasvatus. Saatavilla https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/56795

Nurminen, E. (2017). Hoitomuotojen merkitykset : diskurssianalyyttinen tutkimus pienten lasten hoitomuotoja koskevasta ratkaisupuheesta. Pro gradu, Jyväskylän yliopisto, varhaiskasvatus. Saatavilla https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/55856

Paavilainen, A. (2017). Social exclusion from peer interaction and relationships in a daycare center a micro-ethnography. Master’s thesis, University of Jyväskylä. Available at https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/55273

Advertisements